Dharm Mandal Events
intro image


 

Events

Current Events Celebrating  the holy festival of Dusherra

 

 

 

Dharm Mandal

Ramleela Programmes '2021


 • 11th Oct'21 -> “Narad Moh, Ram Janam” at 8:30 p.m.
  12th Oct'21 -> “Sita Utpatti, Tarka Vadh, Ahilya Taran, Dhanush Yagya” at 8:30 p.m.
  13th Oct'21 -> “Ram Van-Ga-Man, Dashrath Mararn, Bharat Manavan” at 8:30 p.m.
  14th Oct'21 -> “Sita Hararn,Lankini Bhet, Lanka Dahan” at 8:30 p.m.
  15th Oct'21 -> “Laxman Shakti,Kalnemi Vadh, Kumbhkaran Vadh, Meghnath Vadh” at 8:30 p.m.
  16th Oct'21 -> “Vijyadashmi, Nagar Kirtan, Bharat Milaap” at 8:30 p.m.